להקת בת שבע

Three by Ohad Naharin, Batsheva Dance Company
קליוסטרו הקוסם.קום מארח: קוסמים שלובים