בשעה טובה ומוצלחת מצורף לשימושכם תעריפון רקדנים חדש ל-2009

תעריפון להורדה: Dancer Payment_2009.pdf