לוח הצגות

ספר הסידורי הצגה תאריך יום שעה מקום 1 המכוער 10/02/2010 ד' 20:30:00 הבמה 3 הזמן עכשיו 2 המכוער 11/02/2010 ה' 20:30:00 הבמה 3 הזמן עכשיו 3 הדודה של מנש 16/02/2010 ג' 20:30:00 התיאטרון העירוני חיפה הזמן עכשיו 4 הדודה של מנש 17/02/2010 ד' 16:30:00 התיאטרון העירוני חיפה הזמן עכשיו 5 הדודה של מנש 18/02/2010 ה' 20:30:00 התיאטרון העירוני חיפה הזמן עכשיו 6 אמא מלכה 20/02/2010 מוצ"ש 20:30:00 הבמה 3 הזמן עכשיו 7 הדודה של מנש 20/02/2010 מוצ"ש 20:30:00 התיאטרון העירוני חיפה הזמן עכשיו 8 הדודה של מנש 21/02/2010 א' 20:30:00 התיאטרון העירוני חיפה הזמן עכשיו 9 הדודה של מנש 22/02/2010 ב' 20:30:00 התיאטרון העירוני חיפה הזמן עכשיו 10 ציפור הנפש 23/02/2010 ג' 17:30:00 התיאטרון העירוני חיפה הזמן עכשיו 11 המקום ממנו באתי 24/02/2010 ד' 16:30:00 הבמה 3 הזמן עכשיו 12 המקום ממנו באתי 24/02/2010 ד' 20:30:00 הבמה 3 הזמן עכשיו 13 שונאים סיפור אהבה 25/02/2010 ה' 20:30:00 התיאטרון העירוני חיפה הזמן עכשיו 14 המקום ממנו באתי 25/02/2010 ה' 20:30:00 הבמה 3 הזמן עכשיו 15 שונאים סיפור אהבה 27/02/2010 מוצ"ש 20:30:00 התיאטרון העירוני חיפה הזמן עכשיו 16 המקום ממנו באתי 27/02/2010 מוצ"ש 20:30:00 הבמה 3 הזמן עכשיו 17 ינטל 05/03/2010 ו' 12:00:00 התיאטרון העירוני חיפה הזמן עכשיו 18 ינטל 06/03/2010 מוצ"ש 20:30:00 התיאטרון העירוני חיפה הזמן עכשיו 19 ינטל 07/03/2010 א' 20:30:00 התיאטרון העירוני חיפה הזמן עכשיו 20 ימי שלישי עם מורי 29/05/2010 מוצ"ש 21:00:00 התיאטרון העירוני חיפה הזמן עכשיו