להקת בת שבע

Three by Ohad Naharin, Batsheva Dance Company
בשעה טובה ומוצלחת מצורף לשימושכם תעריפון רקדנים חדש ל-2009